Udvalgte sider fra det oprindelige manuskript fra 1979

Siderne er scannet og videregivet i deres oprindelige maskinskrevne form i pdf-format. De indeholder mere præcise definitioner end de senere skriverier. For den interesserede er der mulighed for at komme tæt på ordene.

        4 måder at komme fornuftigt i gang med at leve livet

        Forestillingen som en væsentlig drivkraft i vores liv

        Om opfyldelse af behov og om det specifikt menneskelige

        Om begreberne liv og væsen og væren

        Om magtstrukturer og fremmedgørelse

        Jeg er selv med til at bestemme, hvordan jeg er

        Problemet aggression

        Indledning - den 4-delte personlighed

Når jeg læser disse sider, er det tydeligt, at mit udgangspunkt dengang var et andet end i dag. Jeg levede for mig selv og så ikke fjernsyn.

Når man lever i en virkelighed, hvor fjernsynet er noget, man bare trykker på i sin fritid, opleves billederne anderledes. Man kan roligt sige, at de tager magten fra en.

Det betyder også et meget begrænset udsyn til resten af verden og et meget reduceret overblik, noget som fjernseeren overhovedet ikke kan forstå.

Det er ærligt talt lidt foruroligende. For det betyder, at fjernsynet gør os ligeglade med resten af verden.

Sløvheden er begrundet i vores materielle struktur, hvor vi skal være glade for, at vi er opvokset i et land, hvor generationerne før os har givet os velstand. Hvis vi var opvokset i en anden verdensdel, var det de andre, der var ligeglade med os, at vi var syge og manglede rent drikkevand.

Vi har teknologi og infrastruktur og militær. De har ingenting.

Den ligegyldighed over for noget væsentligt, som jeg har oplevet, som også giver sig udslag i racisme og egoisme, har terroren som sit naturlige modstykke. Det burde være overflødigt at tilføje, at jeg naturligvis ikke sympatiserer med nogle af delene.

Der er også områder, hvor jeg er klogere i dag end dengang. Jeg beskriver kapitalen som et udtryk for fejludvikling. Det har jeg måttet revidere. Det gælder også min positive indstilling til marxismen som ideologi, som modvægt til liberalismen. Det betyder ikke, at jeg i dag er liberalist, men det betyder en afstandtagen fra den kynisme, som er blevet praktiseret i stormagterne mod øst.

Her følger nogle af reaktionerne på mit manuskript. Jeg tog for givet, at nogle ville udgive det, da det i modsætning til de fleste andre bøger indeholder noget tankevækkende. At man kan være uenig i det skrevne, er en naturlig reaktion. Men totalt at ignorere indholdet forekommer mig underligt. Med en smule interesse ville jeg blive kontaktet og foreslået justeringer hist og her. Det skete ikke.

Det oprindelige manuskript appellerede til almindelig sund fornuft. Mine senere skriverier har en mere skarp karakter, begrundet i den totale afvisning.

        Villy Sørensens reaktion (link følger)

        Jørgen Thorgaards (DR) reaktion (link følger)

I månderne efter udvidede jeg manuskriptet med inddragelse af mere omfattende emner. Herefter forsøgte jeg mig igen med kontakter til forlag og personer. Først følger tekstafsnit, derefter reaktioner. (links følger)

        Biskop Ole Jensens reaktion (link følger)

        Ole Thyssens reaktion. Det har været den til dato mest positive (link følger).