Gensidighed som den nødvendige forudsætning for en udvikling sammen

(The new) tantra har lært mig, at to mennesker kan skabe et rum, hvor de kan dyrke og udvikle kærligheden sammen meget konkret, dvs. fysisk, verbalt og følelsesmæssigt. Her kan vi elske hinanden, give hinanden kys, søde ord, blomster og gode oplevelser i det hele taget. Her kan hele sanseapparatet komme i gang, ikke mindst synssansen og hænderne mod den andens krop.

Midlet er at undgå, at afstå fra sædudløsning og klitorisorgasme. Når man gør det, vil den energi, der normalt forsvinder i det blå, blive i systemet, og med tiden skabe et bånd, som bevirker, at de to kan få følelsen af ikke at kunne undvære hinanden. Her er det muligt meget konkret at tale om kærlighed. F.eks. vil manden kunne være inde i kvinden i mere end ½ time. Det sanselige rum vil vokse og involvere en stadig større del af de tos virkelighed, hvis de to giver lov til det.

Det forudsætter selvfølgelig, at de to har potentialet til at kunne lide hinanden. Vi forholder os til autentiske følelser.

Der er ikke noget i vejen for, at de to hver især skaber et nyt rum gennem mødet med et andet eller andre mennesker. Det sker i øvrigt hele tiden. Dette rum kan tilsvarende udvikles gennem fantasi, følelser, ord og måske fysisk kontakt. Rummet kan også ødelægges, f.eks. ved masturbation eller rygning. Hvordan det nye rum udvikles, afhænger af modenheden hos de involverede parter, og af viljen til at fastholde det autentiske indhold.

Troskab er først og fremmest ikke at miste sig selv, at insistere på livet.

Gennem tantra opstår muligheden for udvidet tillid til den eller de involverede på grund af rummet, som aktiveres.

I tantra bliver jeg til vi, og vi har mulighed for sammen at tilegne os erkendelse. Hvis vi skal udvikle os sammen, skal der være en klangbund, en mental platform, men også en fælles vilje til at åbne for ny indsigt, mere kropslighed.

Da jeg formulerede et skema i 1979 med anvendelse af nogle helt centrale eksistentielle begreber, var min indfaldsvinkel også i høj grad tantrisk, men kun mentalt, og meget på egen hånd, uden nævneværdig social kontakt. Der er således ikke krav om fysisk kontakt for at blive klogere, men når den er mulig, hvorfor så ikke benytte den? Den vil kunne være til glæde for begge.

Kan vi oven i købet nærme os klimaks i enighed og tillid, er muligheden til stede for nogle meget intense oplevelser sammen.

Det er stadigvæk krævende. Det indeholder mentaltræning, viljestyrke, vilje til at ændre sin hidtidige opfattelse af ejerskab, til til at åbne for livet i alle dets aspekter. Men det kan alt sammen foregå i et givende fællesskab, der altid vil være sammenstykket af de enkeltes vilje til at tage det næste skridt.

På den måde er projektet sammensat af individuelle beslutninger. Viljerne sagtens kan trække i forskellig retning, hvilket kan være gavnligt, så længe de ikke er modsatrettede. Og vigtigt i relation til tantra er, at hengivelse vil blødgøre de hårde viljer og styrke bevægelsen mod et fælles mål, måske ligefrem fremkalde en ny fælles vilje. Hvis man som par er indstillet på at give mere plads til kærligheden, vil alene den holdning åbne for en vilje, til at bruge mere tid, tid til at lære, tid til at udforske, tid til at elske. Det er jo nye prioriteringer.en verden til forskel

Tantra handler om hengivenhed, om at give slip, men også om at være tro mod sig selv. Når vi ikke er sammen, er vi to forskellige personer, der hver for sig agerer ude i verden, men efter samværet, når og hvis vi begge vil det, som mere hele eller mere intakte mennesker.

Gennem tantra styrkes det subjektive, følelsesmæssige rum, som også åbner for alternativet, som er verden udenfor, to størrelser, der normalt opleves som et uproblematisk makkerpar. Som ubevidste størrelser er det f.eks. jeget i forhold til skyggen, C. G. Jungs begreber, hvor intentionen ved individuation er at frigøre skyggen fra den omkringliggende verden, idet den alene er en projektion, der i sin ubevidste form får realitetsstatus. "Alle muslimer er terrorister!", og den slags meget kategoriske udtalelser. "Alle jøder er urene og skal udryddes!" Man kan skabe en national identitet, hvis f.eks. et politisk parti gennem demagogisk tale rammer flertallets skygge.

Alternativet er gennem selvindsigt at få et realistisk billede af omverdenen. Billedet fortæller metaforisk, at det til stadighed er nødvendigt et forholde sig nøgternt til både sig selv og omverdenen. Tantra er et af midlerne, og når jeg introducerer skyggebegrebet, er det for at insistere på, at målet er at give jeget en ny status i verden, altså også at korrigere mit omverdensbillede. Tantra er ikke bare noget, der foregår i sengen eller på et kursus. Jeg anerkender, at begge steder kan være et rigtigt godt udgangspunkt.

Skyggen har et andet modsvar i kroppen, alt det jeg ikke kan lide ved mig selv. Hvis jeg er gennemsigtig for mig selv, vil jeg heller ikke have fjendebilleder. Så projektionen af det dårlige eller det onde kan på den måde vende sig udad eller indad. Komplekset er kongevejen til det ubevidste, har Jung udtalt, og fortæller dermed, hvor vanskeligt det kan være at tage hul på problemerne. Komplekset er den klump af følelser eller kropsligt panser, der blokerer for den umiddelbare livsglæde, og min erfaring er, at det er nemmest at angribe positivt.