Paradigmeskift

Opgaver, læring

Hvad handler det om?

Udfoldet menneskelighed

jordens

opdyrkning

begribe

planlægge

at forstå sammenhænge

at kunne tænke fremadrettet

boligens

etablering

strukturere

indrette

at få noget til at fungere

at få mennesker til at arbejde sammen

fritids-

beskæftigelsen

bruge

udnytte

bevidsthed om hvordan man griber processer an

at forstå sig selv i forløbet

personlighedens

udvikling

være

glæde sig over andre

at give sig selv lov

at give kærligheden et konkret indhold

Med dette skema vil jeg gerne vise, at de forskellige paradigmeskift historisk har været nødvendige, men at der ikke er tale om forløb eller problemstillinger, der alene hører fortiden til.

Det er stadigvæk nødvendigt at planlægge og forstå sammenhænge. På samme måde er det stadig nødvendigt at forholde os til, hvordan vi håndterer jordens ressourcer, hvordan vi skal bo osv.

At forstå kultur er at forstå, hvordan vi selv interagerer i forhold til andre, også arbejdsmæssigt og socialt.

Det involverer i høj grad også økonomi, et område der især har at gøre med de to midterste problemfelter i skemaet. Hvordan forholder vi os til andre, når de ikke bare er slaver, eller lønslaver for den sags skyld?

Vi er jo stadigvæk i en læreproces.