Tanker udtrykt gennem 4-delinger

Slip mig fri, slip mig fri! skreg kærligheden

Du kommer ingen steder, råbte tabuet. Du bliver bare hvor du er!

Slip mig fri, så jeg kan udvikle mig!

Om jeg så skal blive syg og tyk, så kommer du ingen steder!

Giv mig nu lov! ...

 

Hurra for livet der reproducerer sig selv på trods!

Men tænk hvis vi selv kunne udforme det

med vores egen vilje og gode intentioner

at frigøre i stedet for at lægge beslag på os selv og hinanden. Det kunne da være spændende!

 

Vi skal øve os i at være gode mennesker. Det kommer altså ikke af sig selv!

 
bullet

Historisk har vi aldrig haft mere frihed, end vi har i dag.
bullet

Alle har handlefrihed, i hvert fald øjeblikke, perioder, hvor jeg suverænt bestemmer over mine handlinger, og derfor er med til at bestemme, hvilken retning historien skal tage.

bullet

Alle tidligere generationer har været placeret i hierarkier, vedligeholdt af magtforhold af forskellig styrke, delvist begrundet ved begrænsede ressourcer.

bullet

Det er på det individuelle plan, at de blivende forandringer skal tage sit udgangspunkt.
bullet

et menneske er ikke ansvarlig for andres handlinger, men i høj grad for sine egne

bullet

Det er intentionen, der gør forskellen.

 

bullet

Det der adskiller os fra naturen, kan udtrykkes på følgende måde:
bullet

Evnen til at fortstå sammenhænge

bullet

Evnen til at udvikle begreber

bullet

Forestillingsevnen

bullet

Formuleringsevnen
bullet

sproget giver mig mulighed for at udtrykke noget helt nyt, meget præcist, hele tiden at nuancere det, indtil det har fundet den rigtige form, på samme måde som en kunstner kan have det med sit værk

bullet

vi lever af sandheden

bullet

derfor skal vi altid være villige til at udfordre den over for os selv

                       

bullet

Kulturudviklingen baseret på paradigmeskift (pdf-fil)
bullet

Paradigmeskift i kulturen er lige så nødvendige som f.eks. hamskifte i naturen

bullet

Hvordan fokus flyttes gennem historien

bullet

Hvordan begreberne kan trækkes ud af det historiske forløb og gøres anvendelige i dag

bullet

En mere metafysisk indfaldsvinkel, som også fremgår af figuren herunder

Kulturudviklingen - Arne Frost 1980

bullet

Frihed er muligheden for i en given kontekst at kunne handle anderledes
bullet

frihed er en mulighed, der kan blive til realitet, men så skal man ville det

bullet

for nogle ligger den lige foran, og de griber den af sig selv

bullet

for andre skal der en kraftanstrengelse til

bullet

nogle har ikke har viljen - for sig selv eller for andre
bullet

det er et paradoks, at frihed indeholder et element af tvang

bullet

fordi friheden ikke er én gang givet, men til stadighed kræver en indsats

bullet

frihed er attitude, meget mere end noget fysisk eller socialt

bullet

frihed opnås ved konstruktivt at bryde bundne former

 

bullet

Når der formuleres en ny afgørende mulighed, vil der ofte være kræfter, der forsøger at tilintetgøre den, fordi den griber ind i en hævdvunden praksis, fordi den udfordrer det eksisterende. En anden metode er at tie det hele ihjel, som om det aldrig har været der.
bullet

når den alligevel får lov til at overleve og eksistere, skyldes det at nogle tror på den og kæmper for den

bullet

gennem argumenter bliver den fortolket og tilpasset tidens krav eller behov

bullet

skriftligheden er den form, der trods alt betyder, at der er mulighed for at nærme sig den oprindelige betydning

bullet

den materielle form er beviset for eftertiden, at nogle har tillagt den betydning
bullet

hvad nu hvis man opfatter kroppen som et tempel?

bullet

alle former starter flygtigt for senere at materialisere sig

bullet

kærlighed og frihed er sådanne flygtige størrelser

bullet

giv dem dog en chance!

 

bullet

Realiteten som vi bliver nødt til at forholde os til   
bullet

ordforklaringer

bullet

lidt om forholdet mellem viden og kapital

bullet

det er meget normalt at handle med udgangspunkt i, hvad der kan betale sig
bullet

der er som udgangspunkt ikke noget i vejen med økonomiske kalkulationer og hensyn

bullet

men det kan nemt blive et problem at sammenblande kærlighed og økonomi

bullet

hvis kærligheden i voksenlivet bliver minimalistisk, er der grund til overvejelser

bullet

sygelig er den kærlighed, der vil eje, før den vil elske

bullet

velfærdssamfundet har udviklet et snæversyn med egoismen som en markant uheldig egenskab
bullet

livet opfattes som noget selvfølgeligt, som bare ubegrænset er til rådighed

bullet

når den materielle adfærd bliver en selvfølgelighed, bliver den samtidig en begrænsning

bullet

når følelserne er muret inde, opstår livsstilssygdommene

bullet

når ord bliver substitutter, mister de evnen til at udtrykke det væsentlige

Menneskets vilkår - Arne Frost - august 1982

bullet

Menneskelivet udspiller sig i disse former, som er blevet adskilt i takt med byudviklingen.                                
bullet

Her betragtes udviklingen som et potentiale

bullet

I dag er viden blevet tilgængelig for alle, i takt med frigørelsen af købekraft, der ikke længere kun er for de privilegerede. 

bullet

Udviklingen er en naturlig forlængelse af sekulariseringen, som efterhånden har tilvejebragt et reelt billede af vores eget ansvar for tingenes udvikling, frigjort fra et religiøst univers.

bullet

I en mere eksistentiel kontekst er modellen vores måde at udtrykke præferencer og at skabe kvalitet i den mellemmenneskelige adfærd. Vi vælger selv, hvem vi vil være sammen med, hvornår og hvordan.                                
bullet

Den vandrette akse er aksen for reproduktion

bullet

Samtidig er det den dynamo, der holder samfundet i gang

bullet

Den lodrette akse bruges ved enhver form for regulering og forståelse

bullet

Hvem kan, skal, vil og må videreføre mine gener?

 

bullet

Hvad kunne være nogle gode leveregler?                                         
bullet

leve enkelt

bullet

skaffe gode fornødenheder

bullet

være oprigtige sammen

bullet

leve, lytte, lære, vise hensyn                                                 

 
bullet

Hvordan håndteres sanktioner?
bullet

Besvarelse af en prisopgave om straf (2004). Hvad er straf? Hvordan og hvorfor staffer vi?

bullet

Illustrationerne i figuren længere oppe på siden viser, hvordan de enkelte paradigmer har håndteret fænomenet straf.

bullet

Fænomenet straf i de enkelte paradigmer

bullet

Hvad er alternativet til fængselsstraf?

                                                 

 
bullet

Her kan jeg kontaktes
bullet

arnefrost@oncable.dk

Startside | 4-delingen som ny tænkemåde | Rejsebilleder

Dette Websted blev sidst opdateret 22. oktober 2012