Noget om kulturbegrebet

Der er for mig ingen tvivl om, at kultur som begreb hører til i den nederste kvadrant til venstre. Man kan ikke som enkeltperson tage fat i kulturen. Den er altid gruppebåret og er en sum af nogle akkumulerede erfaringer eller beslutninger. Samtidig vil den altid være udefinerbar, flygtig, måske massiv konservativ, måske meget dynamisk.

I den modsatte kvadrant har vi aktualiteten, mødet mellem dig og mig, som ikke umiddelbart er belastet af nogen fortid eller nogle forventninger. Der er ingen tunge værdier, som griber ind, måske bare fascinationen. Det er først senere, vi bliver fyldt med forbehold, når vi begynder at høre om hinanden, at få noget historisk viden koblet på. Vi leder måske efter en livsledsager og dermed nogle egenskaber, som kan matche vores. Vi vil gerne bygge noget sammen, et hjem, en rede.

De egenskaber, som vi søger efter, eller som vi forsøger at skabe/genskabe, er jo ikke ganske uafhængige af vore kulturelle ballast. Men de vil bære præg af vores eget supplement eller originalitet. Habitus er en fællesbetegnelse for den konstruktion, som dels er vores eget præg eller valg, dels et udtryk for hvem vi grundlæggende er.

På interaktionssiden, hvor jeg møder andre mennesker, vil der i sagens natur kunne være et møde med en anden kultur eller andre kulturer, manifesteret gennem andre, som altid vil have et strejf af noget fremmedartet over sig. Vi vil nok være tilbøjelige til at lægge en fortolkning ned over dem, at kategorisere dem, og efterfølgende at sige, at vi kender dem. Det afhænger i høj grad af, hvor aktiv den øverste kvadrant til højre er.

Mønsterbrydere begynder deres virksomhed i øverste kvadrant til højre, og kan derfra bevæge sig både til venstre og nedad. Nogle formår at skabe nye fysiske former, tage Gaudi som et fint eksempel, arkitekten der skabte bygninger med bløde former. 

Andre bliver kulturskabere gennem deres handlinger. Gandhi er et godt eksempel på, hvordan en folkebevægelse på sigt kan skabe en ny bevidsthed, en ny politisk dagsorden, nye kulturbegreber.

De to eksempler gennemtrænger den eksisterende kultur på hver sin måde, figurligt fra hver sin retning.

Tilbage