Den bestialske flirt

Til den magtorienterede flirt hører torturen.

Mennesket har qua sin overlegenhed med hensyn til refleksion og handlefrihed muligheden for at dyrke ondskaben.

Historien er fuld af groteske eksempler på, hvordan andre er blevet påført og stadig påføres lidelser på en meget kalkuleret facon.

Det må være velbekendt, at jeg tilsigter ophævelse af magtstrukturer © og bestemt ikke går ind for denne perverterede form for menneskelig adfærd.

Magtudøvelse

Magtmennesker tager afstand for enhver form for flirt, der ikke tjener egne interesser.

Til gengæld flirter de gerne, når de kan se et formål, som typisk er at opnå underdanighed.

De underdanige, som tiltrækkes af magtmennesker, bruger til det formål også flirt, at indynde sig.

Den hyppigste form for magtmekanisme er dog frygten og usikkerheden, skabt af magthaveren.