Ansvar og økonomi

Her mødes begreberne ansvar og økonomi. Hvordan tjener jeg mine penge? Hvordan bruger jeg mine penge? Hvilke konsekvenser har mine handlinger i en mere grundlæggende social kontekst? Sigtet er globalt, og relevant, selv om det ofte vil være uigennemskueligt. Men det fratager mig ikke muligheden for at praktisere tanken.

Den imperialistiske tankegang kan handle gennemført kynisk, når noget foregår et helt andet sted på kloden, f.eks. ved hjælp af slaveri, ydmygelse, krænkelse af menneskerettigheder m.m. Hvad vi ikke kan se, har vi ikke ondt af. Vi følger bare landets love. Deres kultur er ikke så udviklet som vores! Når vi kan gøre det billigere et andet sted, skal vi også gøre det, uden hensyn til de menneskelige konsekvenser, eller uden krav til deres produktionsmetoder.

Det er interessant at tænke på, hvordan vanskeligt det er at bruge kærlighedstanken i en sådan relation. Det er umiddelbart meget nemmere i forhold til mennesker, man kender, nogle der er tæt på. Men i virkeligheden er det vel netop i forhold til fremmede, at kærlighedsbudskabet skal stå sin prøve. Med mindre der med kærlighed blot menes at have det godt selv og sørge for, at ens nærmeste også har det godt.

Hvis der ikke var relationer til de fremmede, ville begrebet kærlighed ikke have nogen reel betydning. Relationerne kan bestå i et bytteforhold, hvor de får penge, og vi får produkter. Eller det kan være vores miljøpåvirkninger, der ødelægger deres livsmuligheder. Det er nemt bare at vende det blinde øje til, på samme måde som vi heller ikke kan se, hvad der sker på den anden side ligusterhækken.

Kan man praktisere kærlighed og på samme tid være ligeglad med konsekvenserne af en stor del af sine handlinger, bare fordi de er camoufleret i en måske vanskeligt gennemskuelig handlingsrække? Jeg plæderer ikke for en kunstig eller teoretisk skyld, men for opmærksomhed på virkninger af handlinger, især når der fokuseres på årsag og virkning i de elektroniske eller trykte medier.

Tilbage