Lhasa

17/12/11

Startside
Op
Potala
Bakhor pladsen
Sera klosteret

 

Kineserne opfatter Tibet som en del af Kina (artikel fra Politiken). Deres militære tilstedeværelse afslører, at besættelsen ikke har været problemfri. I Lhasa er soldater med skarpladte maskingeværer et hyppigt syn i gaderne. De store prestigebyggerier står ofte i en skærende kontrast til Tibets kulturelle seværdigheder, hvor klostrene udgør en væsentlig del.

Ved ankomsten til Lhasa mødes vi på banegården af kulde, i form at den bevogtede mennesketomme bygning. Uden for banegården skal vi gå et stykke tid med vores bagage for at komme hen til bussen. Bydelen indeholder bygninger efter kinesisk design, blottet for tibetansk særpræg, magtsymboler, der skal understrege den kinesiske dominans.

Det må være mærkeligt at være tibetaner, frarøvet sin frihed og selvbestemmelse, regeret af soldater, der uden varsel kan gribe ind i tilværelsen, hvor tvangssterilisering af kvinder er en af de kyniske muligheder.

Vi erfarede i den uge, vi opholdt os i Tibet, at kineserne utvivlsomt har styrket infrastruktur og sundhed, bl.a. ved at bygge veje og broer, og ved at give tilskud til bedre boliger. Til gengæld bliver der kun undervist i kinesisk i skolerne. Og der er spioner overalt.

Vi har oplevet noget tilsvarende i Golanhøjderne, hvor Israel har grebet herredømmet over druserne. De har fået en bedre levestandard, men de har ikke mulighed for at rejse frit.

I Golan har besætterne overtaget kontrollen og ejendomsretten over vandet. I Tibet gælder det mineraler, kul og andre råstoffer. Samtidig giver de store vidder og befolkningsfattige egne mulighed for deponering af atomaffald.

Vi boede på et tibetanske hotel i Lhasa to nætter. Maden blev som i Kina ofte serveret på en roterbar rund glasplade midt på bordet, hvorved alle fik adgang til de normalt mange forskellige retter.

Beijing | Tibet | Kathmandu

Dette Websted blev sidst opdateret 15. december 2011