Beskrivelse af figuren

Kendetegn

Hvad ligger der bag ved

Ressourcer

 

Hvor kommer kræfterne fra?

Hvor henter man fornyet energi?

Fødevarer - naturmaterialer

 

Naturen med sin autonomi

Kroppen med sine mange funktioner

Organismer med vækstpotentiale

 

Socialitet

 

Samvær

Kulturen - status

Samfundet

 

Mennesker i ens omgangskreds

Hierarkier - roller - magt

Byen - staten - befolkninger

 

Hjemmeliv

 

Her slapper man af og er sig selv

Her samler man nye kræfter

Her vender man altid tilbage til

 

Et hus med mure omkring

Rum med forskellige funktioner

De nære relationer

 

Arbejdet

 

Den nødvendige aktivitet for at kunne leve, men også for at kunne få råd til de sjove ting

 

Teknologi og knowhow

Evner og kvalifikationer

Organisation og samarbejde

 

Disponibel kapital

 

Penge - formue - indtægt

Status - valg mellem alternativer 

-----------

Udvikling af potentiale

 

Møntfod - betalingssystem

Kamp/indsats – aftale/kontrakt

-----------

Personlig disposition

 

Vidensformulering

 

Spredning af viden gennem ord

Bøger – radio – tv - aviser

-----------

Formulering af det væsentlige

 

Akkumuleret viden - forståelse

Informationsbehov – indlæring - undervisning

 -----------

Erkendelse af vitale sammenhænge