Flirt og etik

Energifænomener kan opleves meget forskelligt, afhængig af attitude. Jeget, min position, er afgørende for, om jeg bliver skræmt, eller om jeg er i stand til af favne oplevelsen, evt. transformere den noget til positivt, eller om jeg løber skrigende bort. Livet kan passere, uden at jeg er med, eller jeg kan vælge at stå bag roret og tage beslutninger, når det er nødvendigt. Kærlighed som kraft får kun betydning, når jeg eller vi aktivt går ind i den gode oplevelse, om nødvendigt bearbejder den, lader de gode vibrationer være der, lader kærligheden få frit spil. Der er både et aktivt og et passivt element, hvor det aktive er min eller vores position i forhold til energierne. Vil vi lade kærligheden få det nødvendige rum?

Problematikken kan også beskrives som det maskuline i forhold til det feminine, hvor det styrende, men også det skabende, er det maskuline, og det modtagende og givende, det sansende og alle nuancerne hører til det feminine område. Det sidste er et spil mellem to poler, eller et samspil, en del af kærligheden som leg.

Uden bevidsthed og en fælles vilje kan "flirten" udvikle sig tragisk eller uheldigt. Da en flirt næsten altid optræder i en gråzone, kræver det etik at forfølge den gode udvikling, hvor begge siger ja og sammen lader "tingene" udvikle sig. Legen skulle gerne vinde over tvangen, som ofte er indeholdt i en ubevidst attitude.

Begrebet gentleman tilhører den dannelseskultur, som oprindelig blev opbygget omkring flirten. Hvordan gør den noble mand over for den kvinde, som han vil forføre, eller som han opfatter som sin udkårne? Det er ting, han absolut ikke vil eller bør gøre. Og der er andre, som traditionen byder ham at gøre. Dannelsen er det begrebssystem, som sikrer, at tingene foregår på en nobel måde. Dengang hed det ikke anstændigt. Og begreberne sikrede, at man ikke bevægede sig ud i gråzoner. Det mandlige og det kvindelige var givet på forhånd og dybt integreret i et rollespil.

Flirtens negative modsætning er voldtægten, som er en hensynsløs indtrængen i at andet menneskes integritet, fysisk eller psykisk.

I krig er voldtægt næsten legalt, når soldater trænger ind i byerne for at erobre, plyndre, og sætte ild og måske slå ihjel.

I såkaldt fredstid optræder voldtægt som noget personligt perverteret, altid i en kærlighedsløs og respektløs atmosfære. Voldtægt er følelsesmæssig afstumpethed, som i øvrigt de fleste former for kriminalitet er det.

Voldtægt opstår, når der ikke er et naturligt flow mellem sex og kærlighed. Det kan være både manden og kvinden, der bremser det, hvis det er i et forhold. Begge kan være skyldige, og begge kan være ofre. Det er begges ansvar at etablere og vedligeholde flowet.

underligt underlivFlirten er den positive spilmulighed mellem to eller flere mennesker, der har et godt øje til hinanden. Flirten forudsætter en gensidig sympati og kan udvikle sig til positive følelser ©.

Flirten holder os i live. Det er den gode energi, det gode humør, livsglæden, når den bare får lov til at være der og at udfoldes. Den er aktiv, lige indtil den bremses af en fordom eller en norm.

Flirten er ideelt set et liv i evig nysgerrighed, for den som holder sin sti ren, og som vælger livet. Jeg plæderer ikke for et liv i kyskhed, men et liv med respekt for modparten og med kærligheden som den styrende kraft.

Tilbage